North-Invest sp. z o.o.

Samochód 1 Samochód 2 Samochód 4

Finansowanie i leasing

Nasz Partner "mLeasing" to atrakcyjne i konkurencyjne możliwości finansowania ! 

Tak jak różne są potrzeby naszych Klientów, tak samo różnorodna jest nasza oferta dla nich.

Nasi Klienci mogą wybierać spośród zróżnicowanych sposobów finansowania:

  • finansowanie w PLN i denominowanie w EUR
  • finansowanie z zastosowaniem stałej stopy procentowej (raty leasingowe są niezmienne przez cały okres leasingu przy finansowaniu w PLN; zmiany wysokości rat leasingowych przy finansowaniu w walutach wynikają jedynie z różnic kursowych)
  • finansowanie z zastosowaniem zmiennej stopy procentowej (wysokość rat leasingowych zmienna, w zależności od kształtowania się stóp procentowych na rynku międzybankowym - np.: WIBOR 1M, EURIBOR 1M – w relacji do poziomu stopy bazowej z dnia zawarcia umowy leasingu)
  • okres leasingu: od 24 do 120 miesięcy (przy czym warunki standardowe obejmują okres od 24 do 60 miesięcy dla wszystkich walut)
  • opłata wstępna od 0% do 45%
  • raty równe, malejące, sezonowe
  • wysoka lub niska wartość resztowa

Oferujemy:

  • leasing: operacyjny, finansowy, zwrotny

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, niezależnie do ich formy prawnej. Z naszej oferty mogą skorzystać: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki osób fizycznych, spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie.

Klientów korporacyjnych obsługujemy w pełnym zakresie ich potrzeb inwestycyjnych.