North-Invest sp. z o.o.

Samochód 1 Samochód 2 Samochód 4

Transakcja krok po kroku dla aut do produkcji

1. Przygotowanie oferty
Pierwszym etapem jest przygotowanie  indywidualnej  oferty dla Klienta. Na naszej stronie www znajdziecie Państwo aktualne cenniki , informacje dotyczące wyposażenia standardowego oraz opcjonalnego, oferowanych przez nas pojazdów. Na Państwa życzenie prześlemy gotową  ofertę.

W przypadku, gdy Klient zainteresowany jest otrzymaniem oferty leasingowej  od naszych Partnerów , przesyłamy ją po ustaleniu indywidulnych warunków.
takich jak :

 • czas trwania umowy
 • wielkość wpłaty początkowej
 • wybór waluty w
 • wartość wykupu 


 2. Podpisanie umowy
Po ustaleniu z Klientem specyfikacji technicznej pojazdu (tj. ostateczna oferta) przesyłamy umowę wraz z załącznikami (tj. wyciągiem z KRS firmy , specyfikacją , protokołem odbioru auta oraz pełnomocnictwem w języku polskim i angielskim).

Firma North-Invest działając na podstawie Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1400/2002 musi przedstawić dealerowi pełnomocnictwo podpisane przez Klienta finalnego tj. osobę (firmę), która będzie użytkować zakupiony pojazd.

Następnie prosimy o przesłanie kompletu podpisanych dokumentów faksem lub mailem oraz oryginałów w dwóch kompletach pocztą. W przypadku firm prosimy o przesłanie kopii wyciągu z rejestru handlowego natomiast w przypadku osób fizycznych kopii dowodu osobistego lub paszportu.

3. Termin realizacji
W umowie określamy termin realizacji zamówienia. Jest on przez nas każdorazowo sprawdzany i potwierdzany przez dealera. W praktyce wynosi on od 1 tygodnia do kilku miesięcy.

4. Płatność - opcja środki własne
W sytuacji kiedy Klient zechce finansować zakup ze środków własnych i zakup jest dokonywany na firmę wówczas istnieje konieczność przedstawienia potwierdzenia zarejestrowania jako podatnik VAT UE. Takie potwierdzenie należy przesłać dealerowi najpóźniej na 7 dni przed wystawieniem faktury finalnej za samochód. Dzięki temu potwierdzeniu, Klient nie podlega podwójnemu opodatkowaniu VAT .

Natomiast jeżeli samochód fakturowany jest na osobę prywatną wówczas prosimy jedynie o przesłanie ksera (skanu) dowodu osobistego lub paszportu.

Płatność jest dokonywana w oparciu o oryginalną fakturę sprzedaży wystawioną przez sprzedawcę ze wskazanym numerem rachunku bankowego w formacie IBAN  wraz ze SWIFT Banku dealera.

5. Płatność -  opcja leasing
W sytuacji, kiedy zakup jest finansowany przez towarzystwo leasingowe wówczas klient płaci jedynie zaliczkę za pojazd w wysokości 10%-20% wartości netto na rachunek dealera (chyba, że samochód jest już na stocku wówczas towarzystwo leasingowe płaci 100% wartości netto pojazdu). Zaliczka jest rozliczona jako opłata wstępna na poczet leasingu i sama wpłata do leasingu jest o nią pomniejszana. Resztę płatności dokonuje towarzystwo leasingowe.

6. Co zawiera cena finalna ?

 • wartość netto za pojazd
 • koszt przygotowania tłumaczeń. Dostawca przesyła nam dokumenty w j. angielskim, niemieckim lub francuskim
 • transport pojazdu. Koszt transportu wynosi w praktyce od 400 do 1 000 euro
 • podatek akcyzowy, którego wysokość zależy od pojemności silnika i wynosi 3,1% (dla pojazdów posiadających pojemność mniejszą niż 2 000 cm3.) oraz 18,6% (dla pojazdów posiadających pojemność większą niż 2 000 cm3)
 • podatek VAT w wysokości 23%. Zgodnie z IV Dyrektywą podatek VAT od nowych pojazdów jest płacony w kraju, w którym pojazd jest rejestrowany. Do podstawy obliczenia podatku VAT dolicza się podatek akcyzowy.
 • prowizja  za pośrednictwo 

Do ceny należy doliczyć opłatę recyclingową oraz  za wydanie dowodu rejestracyjnego , w sumie  ok. 700 zł. 

7. Transport
Ustalona z klientem cena zawiera koszt sprowadzenia pojazdu do Polski. Przewoźnicy, z którymi współpracujemy posiadają wykupione ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Każdy nasz transport posiada ubezpieczenie cargo.

8. Ubezpieczenie
Zamawiając pojazdy stosujemy klauzulę INCOTERMS - EXW (miejsce dostarczenia) co oznacza, że sprzedawca ponosi ryzyko za samochód do momentu załadunku na podstawiony przez nas fracht. Następnie w trakcie transportu pojazd jest objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika . Do czasu odbioru samochód jest przechowywany na naszej strzeżonej hali w Olsztynie . Dodatkowo jednak prosimy naszych klientów, aby wykupili ubezpieczenie autocasco z początkiem ubezpieczenia przypadającym na dzień wyładunku samochodu w Polsce.

W zakresie ubezpieczeń, zarówno nas jak i naszych Klientów, obsługuje między innymi  firma TUiR Allianz Odział w Olsztynie , mająca w swej ofercie produkty ubezpieczeniowe skrojone na każdą kieszeń .

9. Odbiór
Po dostarczeniu samochodu do Polski ustalamy z Klientem dogodną dla niego datę odbioru samochodu.

10. Dokumenty pojazdu
W trakcie odbioru Klient otrzymuje komplet dokumentów pojazdu wraz z tłumaczeniami. Dostarczamy przede wszystkim:

 • oryginał faktury wystawionej przez sprzedawcę wraz z tłumaczeniem przysięgłym
 • dokument homologacji (COC)
 • dokument potwierdzający tymczasową rejestrację (w przypadku samochodów, które taką rejestrację posiadają)
 • książkę gwarancyjną z pieczęcią sprzedawcy
 • instrukcję obsługi


Zawsze jeżeli jest to możliwe staramy się dostarczać książkę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi również w języku  polskim.